Werkblad meetkunde: de stelling van Ptolemaeus

Inleiding | Overzicht | Download  ][  Werkbladen


Zie ook de webpagina: De stelling van Ptolemaeus en de sinusregel

Inleiding top.gif (54 bytes)
Ptolemaeus ((85-165, AlexandriŽ, Egypte) beschreef in zijn Almagest onder meer een koordentabel.
Het werkblad behandelt, in een aantal opdrachten (22 + 3), in hoofdzaak de formules die ten grondslag liggen aan die koordentabel.
Uiteraard komt ook de Stelling van Ptolemaeus ter sprake. Deze stelling gebruikte Ptolemaeus bij het bewijs van een door hem beschreven formule die hij bij het samenstellen van zijn koordentabel nodig had.
Ook wordt op het werkblad de door Ptolemaeus gehanteerde 60-tallige schrijfwijze van de 'decimalen' in de tabel behandeld, alsmede het Griekse (Ionische) alfabetische getalsysteem. Ook komt diens benadering 377/120 van de waarde van het getal p kort ter sprake.
ptolemaeus.gif (9001 bytes)

Overzicht top.gif (54 bytes)
Het werkblad (waarin geen direct gebruik gemaakt wordt van 'Cabri Geometry') is opgedeeld in de volgende paragrafen:

Download top.gif (54 bytes)
Het werkblad, dat alleen beschikbaar is in PDF-formaat (te lezen met Adobe Reader), kan worden gedownload via deze website.
getacro.gif (1425 bytes)
Klik hier om het downloadproces van het werkblad te starten (PDF-bestand, ca. 190 Kb).

Als achtergrondtekst voor docenten is beschikbaar het artikel: D. Klingens: Goniometrie volgens Ptolemaeus, 2007 (PDF-bestand; ca. 150 Kb).


up.gif (152 bytes)
[p : wbptol.htm] Laatste wijziging op: 14-07-2007