X25 - Gob-punt

[ Bijzondere punten | Meetkunde ]


Your browser doesn't support JavaApplets!
Cabri Geometry II - CabriJava Project - © 2003 PandD Software - Rotterdam

Het Gob-punt, X25, is het homothetiecentrum van DEF (de hoogtepuntsdriehoek) en de raaklijnendriehoek A'B'C' van ABC.

X25 = f(A,B,C) : f(B,C,A) : f(C,A,B)
met f(A,B,C) = sin(A)tan(A)

Verwijzingen
Raaklijnendriehoek
Punten van Brocard (over Voetpuntsdriehoeken)
Ook: Oppervlakte voetpuntsdriehoek
Omcentrum raaklijnendriehoek (X26)

Opmerking
X25 ligt ook op de Euler-lijn van driehoek ABC.
[einde Opmerking]


[x25.htm] laatste wijziging op : 01-03-2005