Driehoeksconstructie: A, X, Xa

Constructie  ][  Driehoeksconstructies  |  Meetkunde  |  Cabri


A, X, Xa  
AXXa De punten X, Xa zijn de projecties van I en Ia op de zijde BC van driehoek ABC.
De punten A, X, Xa zijn in ligging gegeven.

De punten [I, Ia] liggen harmonisch met de punten [A, Da] op de binnenbissectricee van hoek A (zie ook Referentie).
Daaruit volgt dat ook het punt Ha (het voetpunt van de hoogtelijn uit A) met Da harmonisch ligt bij het paar [X, Xa]; immers de dubbelverhouding is invariant bij projectie (loodrecht op BC).
Ha is construeerbaar als voetpunt van de loodlijn uit A op XXa. Het punt Da kan dan als vierde harmonische worden geconstrueerd.
Waarmee ook de bissectrice van hoek A vastligt.
De loodlijnen in X en Xa op BC snijden AD in opvolgend de punten I en Ia.
AB en AC zijn dan de (gemeenschappelijke) raaklijnen uit A aan de cirkels (I, IX) en (Ia, IaXa); een van beide cirkels is dus bij de constructie niet noodzakelijk.

 

Referentie
DICK KLINGENS: Over de tritangent stralen van een driehoek. PDF-bestand (maart 2004), ca. 215 kB.


begin pagina
[p : AXXa.htm] laatste wijziging op: 20-04-2005