Driehoek met minimale omtrek [2]

Cabri Java Applet


Your browser doesn't support JavaApplets!
Terug naar de tekst

Opdracht 2
bij het probleem van Fagnano

In deze figuur is
QP2 = Spiegeling(QP, AC)
RP1 = Spiegeling(RP, AB)

Plaats eerst de punten Q en R op het lijnstuk P1P2.
Wat merk je op?

Tracht dan door verplaatsing van het punt P (Dit punt), en ook weer de punten Q en R, de omtrek van driehoek PQR zo klein mogelijk te maken.
Let daarbij ook op de lengte van het lijnstuk P1P2 en de stand van AP ten opzichte van de zijde AB.

Verplaats het punt Hint (Dit punt) naar links om een aanwijzing te krijgen voor de positie van de punten P, Q en R.

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 1999 PandD Software - Rotterdam


[fagnano2_m.htm] laatste wijziging op : 09-11-1999