Moza´ek-bewijs

Cabri Java Applet


Terug naar de tekst
Your browser doesn't support JavaApplets!

 
In de hierrnaast staande figuur kan worden zichtbaar gemaakt, dat de oppervlakte van het Varignon-parallellogram van vierhoek ABCD de helft is van de oppervlakte van vierhoek ABCD.

Door het verplaatsen van het punt Handvat wordt een triangulatie (moza´ek) zichtbaar, waaruit via congruentie van driehoeken het gestelde kan worden afgeleid.

Opmerking
De triangulatie werkt alleen bij convexe vierhoeken.
[einde Opmerking]

Indien gewenst kunnen de punten A,B,C,D worden verplaatst.

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 2001 PandD Software - Rotterdam


[varig3_m_m.htm] laatste wijziging op : 07-02-2001