X7 - Gergonne-punt

[ Bijzondere punten | Meetkunde ]


Your browser doesn't support JavaApplets!
Cabri Geometry II - CabriJava Project - © 2002 PandD Software - Rotterdam

Het Gergonne-punt is het snijpunt van de verbindingslijnen van de hoekpunten met de raakpunten Ia, Ib, Ic van de incirkel (met de zijden) van de driehoek.

X7 = a(s-b)(s-c) : b(s-c)(s-a) : c(s-c)(s-b)
of ook
X7 = sec
2(A/2) : sec2(B/2) : sec2(C/2)

Verwijzingen
Gergonne-punt
Incirkel
Transversalen


[x7.htm] laatste wijziging op : 21-08-2002