X23 - Far-out punt

[ Bijzondere punten | Meetkunde ]


Your browser doesn't support JavaApplets!
Cabri Geometry II - CabriJava Project - © 2003 PandD Software - Rotterdam

Het Far-out punt, X23, is het inverse punt van Z = X2, het zwaartepunt, van ABC in de omcirkel van ABC.

X23 = f(A,B,C) : f(B,C,A) : f(C,A,B)
met f(A,B,C) = a(b4 + c4 - a4 - b2c2)

Verwijzingen
Zwaartepunt
Omcentrum
Parry-cirkel / Parry-punt

Opmerking
X23 ligt op de Euler-lijn OZ van driehoek ABC.
X23 nadert to het oneigenlijk punt van de Euler-lijn als ABC nadert tot een gelijkzijdige driehoek.
X23 ligt op de zogenoemde Parry-cirkel.
[einde Opmerking]


[x23.htm] laatste wijziging op : 22-12-2003