X12 - Harmonisch geconjugeerde van X11 bij X1 en X5

[ Bijzondere punten | Meetkunde ]


Your browser doesn't support JavaApplets!
Cabri Geometry II - CabriJava Project - © 2002 PandD Software - Rotterdam

De raakpunten van de negenpuntscirkel met de uitcirkels van ABC zijn opvolgend A', B',C'.
Driehoek A'B'C' heet Feuerbach-driehoek.
A'B'C' en ABC zijn perspectief. De perspector is het punt X12.

X12 = 1+cos(B-C) : 1+cos(C-A) : 1+cos(A-B)

Verwijzingen
Feuerbach
Feuerbach-punt

Opmerking
I = X1
N = X5
F = X11
X = X12
Nu is ( INFX ) = -1
X12 is dus de harmonisch geconjugeerde van X11 bij X1 en X5.
[einde Opmerking]


[x12.htm] laatste wijziging op : 07-09-2002