Driehoeksconstructie: ha, hb, za

Theorie  |  Constructie  ][  Driehoeksconstructies  |  Meetkunde  |  Cabri


Theorie terug

ha, hb, za  
We gebruiken bij de constructie de oppervlakteformule van een driehoek:
Opp(ABC) = ˝ha.a = ˝hb.b
en de bissectricestelling: voor het snijpunt E van de bissectrice uit C van driehoek ACD met AD geldt:
AE : DE = AC : DC.

Constructie terug

hahbza2 Constructiebeschrijving
(Met dank aan Anneke Grünefeld-Raaphorst.)

Driehoek ADA' (met A' voetpunt van de hoogtelijn uit A op BC) is direct construeerbaar (ZZR).
Nu is (volgens de oppervlakteformule):
BC . ha = AC . hb
of, met x = CD, waarbij D het midden is van BC:
2x . ha = b . hb waaruit weer volgt: x : b = hb : (2ha)
Construeer nu op AD het punt E met AE : DE = (2ha) : hb
Het punt E ligt dan op de bissectrice van hoek C in driehoek ACD (en dus ook op die van hoek C in driehoek ABC).
AC is dan raaklijn aan de cirkel met middelpunt E en met een straal gelijk aan de afstand van E tot BC.
Hiermee vinden we het punt C op de lijn AD en via puntspiegeling van C in D ook het punt B.


begin pagina
[p : hahbza2.htm] laatste wijziging op: 20-12-2005