Driehoeksconstructie: a, hb, r

Constructie  ][  Driehoeksconstructies  |  Meetkunde  |  Cabri


a, hb, r  
ahbr De gegeven zijde a en de gegeven hoogtelijn hb bepalen de hoek C.
Constructiestappen:
- twee onderling loodrechte lijnen in het punt E;
- cirkel (E, hb) geeft B;
- cirkel (B, a) geeft C.
Driehoek IXC (waarbij X de projectie van I is op BC) kan dus worden geconstrueerd (ZHH), immers I ligt op een afstand r van BC en op de bissectrice van hoek C.
De tweede raaklijn uit B aan (I, r) snijdt de lijn CE in het punt A
Waarmee de driehoek geconstrueerd is.

begin pagina
[p : ahbr.htm] laatste wijziging op: 20-04-2005