Z* = K en P P* = K

Cabri Java Applet


[ Terug naar de tekst ]
Your browser doesn't support JavaApplets!
 
In de figuur is het punt P willekeurig.

Het punt P* is de isogonaal geconjugeerde van van P.

Het Lemoine-punt Bp = K is geconstrueerd met de "barycentrische vermenigvuldiging". Dus: K = P P*

1. Ga dat de verplaatsing van P geen invloed heeft op de ligging van Bp.
(Aanwijzen van Bp geeft de tekst "BarProd").

2. Door verplaatsing van P naar Z kan worden nagegaan, dat Z* = K (en omgekeerd).

3. Ga na, dat als P samenvalt in het punt I (het middelpunt van de incirkel van ABC), ook P* samenvalt met I.

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 2002 PandD Software - Rotterdam


[baryc2_m.htm] laatste wijziging op : 06-08-2002