Feuerbach-punt en Simson-lijnen

Cabri Java Applet


[ Terug naar de tekst ]


Het punt F is het Feuerbach-punt van driehoek A.
Driehoek M is de centrumdriehoek van driehoek A.
Driehoek G is de Gergonne-driehoek van driehoek A (incirkel raakpunten).
Driehoek H is de voetpuntsdriehoek van driehoek A (voetpunten van de hoogtelijnen).

Via de schuifknoppen kan de Simson-lijn van F tov. de driehoeken worden zichtbaar gemaakt.
Merk op, dat s(F ; G) en s(F ; M) samenvallen!

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 2002 PandD Software - Rotterdam


[voetp6_m.htm] laatste wijziging op : 29-07-2002