"Isognale" voetpuntsdriehoeken

Cabri Java Applet


[ Terug naar de tekst ]


Van de isogonaal verwante punten P en P' zijn de voetspuntsdriehoeken tov. driehoek A weergegeven.

Beide voetpuntsdriehoeken hebben dezelfde omcirkel (voetpuntscirkel).

De positie van het punt P (en van A,B,C) kan worden gewijzigd.

Opmerking
Van beide voetpuntsdriehoeken is ook de oppervlakte weergegeven.
Bekijk die oppervlaktes als P op de omcirkel van driehoek A ligt.
[einde Opmerking]

N.B.
Er zijn twee posities van het punt P waarvoor de voetpuntscirkel van P (en P') samenvalt met de negenpuntscirkel.

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 2002 PandD Software - Rotterdam


[voetp3_m] laatste wijziging op : 17-07-2002