Pooltransformatie: een duale stelling

Cabri Java Applet[ Terug naar de tekst ] 

De hiernaast staande animatie illustreert de stelling

De beelden van twee homothetische driehoeken zijn lijn-perspectief (duaal bij de Stelling van Desargues).

De driehoeken ABC en A'B'C' zijn homothetisch (met centrum T).
De driehoeken abc en a'b'c' zijn de beelden van die driehoeken bij een pooltransformatie tov. cirkel O.

De snijpunten van overeenkomstige zijden van de beelden zijn nu collineair (zie de punten P, Q en R).

De punten T, A, B, C, A'  en O (This point) kunnen worden verplaatst.
De grootte van de cirkel (This circle) alsmede de alsmede de positie van de halve lijnen door T (This ray) kan worden gewijzigd.

Gebruik zonodig de Refresh (of Reload) toets van de browser om de figuur opnieuw te laden.

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 1999 PandD Software - Rotterdam


[pooltrans7_m.htm] laatste wijziging op : 04-09-1999