Pooltransformatie: het beeld van een cirkel

Cabri Java Applet[ Terug naar de tekst ] 

Pooltransformatie: cirkel ???

Het punt P doorloopt de cirkel K. De raaklijn in P aan K heeft het punt A als beeld bij de pooltransformatie O.
Het punt A doorloopt een hyperbool.

De animatie kan worden gestopt door te klikken in het Javascherm.
Nogmaals klikken herstart de animatie.
Indien na stoppen de tekening is gewijzigd, kan de "automatische" animatie niet opnieuw worden gestart.
Handmatige verplaatsing van P (This point) is dan wel mogelijk.
Een "vuil scherm" kan worden gewist door dubbelklikken.

Opdrachten
1. Vergroot de cirkel K (This circle) zo, dat O op K ligt en bekijk de meetkundige plaats van het punt A
2. Vergroot de cirkel K zo, dat O binnen K ligt. Wat is nu de meetkundige plaats van het punt A?

Gebruik, indien gewenst, de Refresh (of Reload) toets van de browser om opnieuw te starten.

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 1999 PandD Software - Rotterdam


[pooltrans5b_m.htm] laatste wijziging op : 12-09-1999