Pooltransformatie: het beeld van een cirkel

Cabri Java Applet[ Terug naar de tekst ] 

Pooltransformatie: cirkel ???

Doordat het punt P de cirkel K doorloopt, raakt de lijn p (het beeld van bij de pooltransformatie O) aan een ellips.
Deze ellips heet de enveloppe van p.

De animatie kan worden gestopt door te klikken in het Javascherm.
Nogmaals klikken herstart de animatie.
Indien na stoppen de tekening is gewijzigd, kan de "automatische" animatie niet opnieuw worden gestart.
Handmatige verplaatsing van P (This point) is dan wel mogelijk.
Een "vuil scherm" kan worden gewist door dubbelklikken.

Opdrachten
1. Verklein de cirkel K (This circle) zo, dat O op K ligt en bekijk de enveloppe van p in dit geval.
2. Verklein de cirkel K zo,dat O buiten K ligt. Wat is nu de enveloppe van p.

Gebruik, indien gewenst, de Refresh (of Reload) toets van de browser om opnieuw te starten.

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 1999 PandD Software - Rotterdam


[pooltrans5_m.htm] laatste wijziging op : 01-09-1999