Pooltransformatie [2]

Cabri Java Applet[ Terug naar de tekst ]


Pooltransformatie: lijn punt

De lijn p (This line) kan worden gedraaid om het punt A.

Het beeld van p onder de gegeven pooltransformatie (met cirkel O) is het punt P.
Bij draaiing van p verplaatst P zich over een rechte lijn.

De positie van het punt A (This point) kan eveneens worden gewijzigd.

Opdrachten

1.  Beschrijf wat er gebeurt als p aan de cirkel raakt.
2.  Beschrijf wat er gebeurt als de lijn p in de buurt van O ligt (en daarna met O samenvalt).
3.  Kan het punt P (het beeld van p dus) met O samenvallen? Zo ja, wat is er dan met de lijn p aan de hand?
(Verplaats A daartoe zonodig ook buiten het Java-scherm)

 

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 1999 PandD Software - Rotterdam


[pooltrans1_m.htm] laatste wijziging op : 01-09-1999