Pooltransformatie [1]

Cabri Java Applet[ Terug naar de tekst ]


Pooltransformatie: punt lijn

Het punt P (This point) kan worden verplaatst op de lijn m.

Het beeld van P onder de gegeven pooltransformatie (met cirkel O) is de lijn p.
Bij verplaatsing van P draait de lijn p om een vast punt.

De positie van de lijn m (This line) kan eveneens worden gewijzigd.

Opdrachten

1.  Beschrijf wat er gebeurt als P op p ligt.
2.  Onder welke voorwaarde zijn p en m evenwijdig?
3.  Kan de lijn P door het punt O gaan ? Zo ja, wat is er dan met het punt P aan de hand?
(Verplaats P zonodig ook buiten het Java-scherm)

 

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 1999 PandD Software - Rotterdam


[pooltrans1_m.htm] laatste wijziging op : 01-09-1999