Constructie poollijn

Cabri Java Applet


We geven hieronder de stappen ter constructie van de poollijn van een gegeven punt P ten opzichte van een gegeven cirkel.

Constructiestappen (zie eventueel ConstructieHelp)

1-2      Cirkel en punt P
3-4      Lijnen door P die de cirkel snijden
5-8      Bepaal de snijpunten A, B en C, D van deze lijnen met
 de cirkel..
9-11      Trek AD, BC met snijpunt Q.
12-14      Trek AC, BD met snijpunt R.
15      Trek QR.
 QR is dan de gewenste poollijn.

Ga na, door verplaatsing van het punt P naar een positie BINNEN de cirkel, dat de constructiestappen ongewijzgd blijven!

[ Terug naar de tekst  | Tweede scherm: ConstructieHelp ]

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 1999 PandD Software - Rotterdam


[pool3.htm] laatste wijziging op : 23-08-1999