Hoofdstelling van de pooltheorie

Cabri Java Applet


In de figuur is getekend de cirkel met middelpunt O en straal r.
Verder zijn getekend
- het punt P (de pool) en zijn poollijn
- het punt Q ligt op de poollijn van P
- het punt R is het snijpunt van de poollijnen van P en Q
De positie van de punten P en Q (This point) kan worden gewijzigd.

Opdrachten

1. Ga door verplaatsing van het punt P (This point) de verandering na van de onderlinge posities van punten en lijnen.
Merk op, dat de punten steeds op elkaars poollijnen liggen.
2. Wat gebeurt er met R als PQ door O gaat (verplaats Q op de poollijn van P)?.
3. Wat gebeurt er met de poollijn van P (QR) als P nadert tot O?
4. Is het mogelijk een positie van de punten P,Q,R te vinden waarbij driehoek PQR recht- of scherphoekig is?

Terug naar de tekst

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 1999 PandD Software - Rotterdam


[pool2.htm] laatste wijziging op : 23-08-1999