Pool en poollijn

Cabri Java Applet


In de figuur is getekend de cirkel met middelpunt O en straal r.
De positie van O (This point) kan worden gewijzigd, als ook de straal van de cirkel (This circle).
Verder zijn getekend
- het punt P (de pool)
- de poollijn van P tov. de cirkel
- de lijnstukken OP en OP' met OP . OP' = r2.

Opdrachten

1. Ga door verplaatsing van het punt P (This point) de verandering na van de positie van de poollijn.
2. Wat is de poollijn van P als P op de cirkel ligt?
3. Wat gebeurt er met de poollijn als P nadert tot O?
4. Wat gebeurt er met de poollijn als P "nadert naar oneindig"?

 

Terug naar de tekst

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 1999 PandD Software - Rotterdam


[pool1.htm] laatste wijziging op : 23-08-1999