Stelling van Pascal voor een cirkel

Cabri Java Applet



[ Terug naar de tekst ]


De punten 1,2,3,4,5,6 liggen op een cirkel en vormen de zeshoek 123456.
De snijpunten van drie paar overstaande zijden (12, 45), (23, 56) en (34, 61) worden aangegeven met
12/45, 23/56, 34/61

Volgens de stelling van Pascal zijn deze punten collineair.

De positie van de punten 1,2,3,4,5,6 en van het middelpunt, aangegeven met x, (This point) kan worden gewijzigd, alsmede de grootte van de cirkel (This circle).

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 1999 PandD Software - Rotterdam


[pascal_pas.htm] laatste wijziging op : 29-08-1999