Lijn van Steiner en X110

Cabri Java Applet


Terug naar de tekst ]

  
F is een punt van de omcirkel van ABC.
s is de lijn van Steiner van F tov. ABC.
e is de Euler-lijn van ABC

Door verplaatsing van F over de omcirkel kan de Steiner-lijn samenvallen met de Euler-lijn.

De positie van de punten A, B, C en van F kan worden gewijzigd.

Door verplaatsing van het punt <hulp> kan de meetkundige plaats van het spiegebeeld V van F in de zijde AC worden zichtbaar gemaakt.

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 2002 PandD Software - Rotterdam


[parsteiner3.htm] laatste wijziging op : 21-12-2003