Z-banen in de M-verzameling

Cabri Java Applet


In de figuur zijn een aantal punten getekend uitgaande van z0 = 0 bij het iteratie proces zn+1 = zn2 + C.

De positie van het punt C (Dit punt) kan worden gewijzigd.
Hiermee kan de samenhang van de punten van deze banen worden onderzocht met de Mandelbrot-verzameling.
De M-verzameling zelf is niet getekend, maar wel zijn twee cirkels weergegeven die ruwweg de rand van de M-verzameling bepalen.

Het punt E1 bepaalt de grootte van de beide cirkels en kan ook worden verplaatst.
De co÷rdinaten zijn vastgelegd ten opzichte van een niet zichtbaar rechthoekig assenstelsel met O als centrum.

Opmerking
Door het grote aantal berekeningen dat moet worden uitgevoerd bij grote verplaatsing van het punt C, verloopt de uitvoering van deze applet in dit geval wat "schokkerig".

 

Terug naar de tekst

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 1999 PandD Software - Rotterdam


[mandelz_m.htm] laatste wijziging op : 25-06-2000