Halfvlakken - situatie (a)

Cabri Java Applet


Voor de figuur geldt het volgende:
- m is een lijn die het vlak verdeelt in twee halfvlakken;
- het punt A heeft een vaste positie in het ene halfvlak; de positie van het punt B kan worden gewijzigd;
- BS is het spiegelbeeld van B in de lijn m; steeds is BS verbonden met A
- A en B liggen in verschillende halfvlakken; A en B zijn niet met elkaar verbonden .

Opdrachten

 1. Wijzig de positie van het punt B (This point) zo, dat ABS de lijn m snijdt (in het punt I).
  Zijn A en B nu verbonden door het lijnstuk AB?
 2. Vul de volgende formuleringen aan met niet verbonden of verbonden.:
  ALS I niet bestaat, DAN zijn A en B ...
  ALS I bestaat, DAN zijn A en B ...

Meer vragen onder de figuur!

 1. Vul de volgende formuleringen aan:
  ALS A en B in hetzelfde halfvlak liggen, DAN liggen A en BS in ...
  ALS A en B in verschillende halfvlakken liggen, DAN liggen A en BS ...
 2. Welke rol spelen het punt BS (en het punt I) dus in verband met opdracht 2 en 3?

Terug naar de tekst

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 1999 PandD Software - Rotterdam


[halfvlak1.htm] laatste wijziging op : 07-10-1999