Cisso´de van twee rechte lijnen

Cabri Java Applet


[ Terug naar de tekst ]
Your browser doesn't support JavaApplets!

 
De cisso´de wordt bepaald door de rechte lijnen K en L.

Onderzoek de vorm van beide delen door verplaatsing van het punt O (de pool van de cisso´de).
Eventueel ook door verplaatsing van K en L.

Opmerking
Door K en L beide horizontaal (of verticaal) te plaatsen (houd bij draaiing de Shift-toets ingedrukt) kan de gedaante van de cissoide worden bekeken bij evenwijdige lijnen.

Nb.
De meetkundige plaats wordt gedeeltelijk weergegeven in het Java-venster (voor zover het punt X binnen het venster gelegen is).

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 2001 PandD Software - Rotterdam


[acisso5_m.htm] laatste wijziging op : 02-08-2001