Fermat-punt [2]

Cabri Java Applet


Your browser doesn't support JavaApplets!

Opdracht 2
bij het Punt van Fermat

We weten nu, dat het Fermat-punt (Fpunt) van een driehoek op de lijn CC' ligt.
Daarop ligt ook het punt F.
Ga na, door verplaatsing van het punt F, dat de hoek BFC gelijk is aan 120 als F met Fpunt samenvalt.

Verplaats het punt Hint naar links om een aanwijzing te krijgen voor het bewijs van deze eiegenschap.

 

Terug naar de tekst

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 1999 PandD Software - Rotterdam


[fermnap3_m.htm] laatste wijziging op : 05-02-2000