Fermat-punt [Verder zoeken]

Cabri Java Applet


Your browser doesn't support JavaApplets!

Verder zoeken
bij het Punt van Fermat

Verplaats het punt F binnen de driehoek ABC.
Bekijk daarbij de lengtes van de lijnstukken FA, FB en FC en de som daarvan, aangegeven met Fsom..
Tracht een zodanige positie van het punt F te vinden, waarbij Fsom een minimale waarde heeft (8,28 cm?).
Ga daarbij ook de positie na van de punten F en F' ten opzichte van de lijn CC'.

Verplaats het punt Hint naar links om een aanwijzing te krijgen voor de oplossing van het probleem.

 

Terug naar de tekst

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 1999 PandD Software - Rotterdam


[fermnap2b_m.htm] laatste wijziging op : 05-02-2000