Fermat-punt [1]

Cabri Java Applet


Your browser doesn't support JavaApplets!

Opdracht 1
bij het Punt van Fermat

Verplaats het punt F binnen de driehoek ABC.
Bekijk daarbij de lengtes van de lijnstukken FA, FB en FC en de som daarvan, aangegeven met Fsom..
Tracht een zodanige positie van het punt F te vinden, waarbij Fsom een minimale waarde heeft (10,29 cm?).

Verplaats het punt Hint naar links om een aanwijzing te krijgen voor de oplossing van het probleem.

 

Terug naar de tekst

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 1999 PandD Software - Rotterdam


[fermnap1_m.htm] laatste wijziging op : 05-02-2000