Cabri en Internet [5]

Opdracht 1 | Opdracht 2 | Opdracht 3 | Opdracht 4 | Opdracht 5 | Opdracht 6  ][ Cabri-werkbladen

vorige Vorige begin Begin

Moza´eken
Ga naar de website van Cool Math (http://www.coolmath.com/tesspag1.htm; deze pagina wordt geopend in een nieuw venster).
Op de door de link bepaalde pagina vind je informatie (in het Engels) over regelmatig moza´ekwerk (in het Engels: tessellations; in het Nederlands wordt ook wel regelmatige vlakvulling (ookwel overdekking of betegeling) gebruikt).

Voer nu de volgende opdrachten uit, waarbij je antwoorden in het Nederlands gesteld moeten worden.

Opdracht 1 Bestudeer de pagina en beantwoord de volgende vragen
(i)    Wat is een vertex?
(ii) Beschrijf de drie regels die je moet toepassen als je regelmatig moza´ekwerk wilt maken.

 

Opdracht 2        Controleer met Cabri of je inderdaad met vijfhoeken (pentagons) en met zevenhoeken (heptagons) geen overdekking kan krijgen.
Leg in eigen woorden uit waarom dat niet kan.

 

Opdracht 3         Maak met Cabri een moza´ek met minimaal 13 zeshoeken.
Probeer hiervoor een macro te maken.

Op dezelfde pagina van Cool Math staat ook iets over 'Semi-regular tessellations': je gaat moza´eken maken met twee of meer verschillende regelmatige veelhoeken. Dit wordt in het Nederlands wel semi-regelmatig moza´ekwerk genoemd.

Opdracht 4 Bestudeer de pagina en beantwoord de volgende vragen
(i)    In de derde alinea op de pagina wordt gesproken over een truc (trick).
Beschrijf die truc in eigen woorden.
(ii) Waarom is moza´ekwerk dat bestaat uit zeshoeken en driehoeken geen officieel semi-regelmatig moza´ekwerk?
(iii) Waarom is het derde moza´ekwerk dat bestaat uit vierkanten en driehoeken geen semi-regelmatig moza´ekwerk?

 

Opdracht 5       Teken met Cabri ÚÚn van de vier semi-regelmatige moza´ekwerken die aan het eind van de pagina worden getoond.
Probeer weer ÚÚn of mogelijk zelfs twee macro's te maken.

 

Opdracht 6       Probeer zelf met Cabri een semi-regelmatig moza´ekwerk te maken met minimaal twee (en als het kunt, met meer) verschillende regelmatige veelhoeken.

Opmerking
Zie eventueel ook: Penrose-betegelingen


begin pagina

vorige Vorige begin Begin

[cabrinter5.htm] laatste wijziging op: 05-01-2007