Cabri-werkblad Teachers Info-16 Overzicht van deze pagina  ][  Overzicht van T I | Informatie over Cabri


Overzicht

Werken met Cabri

  1. Correctie (bij het vorige nummer)
  2. Opdracht A (zie Teachers Info, nummer 15)
  3. Opdracht B: Onderzoek de oogbalsituatie
  4. Opdracht C: Bewijs de onjuistheid van de oogbalsituatie
  5. Download

Werken met Cabri - najaar 1999, nummer 16
Klik hier om Teachers Info, nr.16 te downloaden [329Kb, PDF-formaat]

1. Correctie
In het vorige nummer van
Teachers Info stond de fraaie oogbalstelling. Helaas bevatte de tekst (in de papieren en in de PDF-editie) een storende blunder. De aldaar geformuleerde stelling is gewoon onjuist. Gelukkig bleek deze onjuiste stelling nog zo inspirerend te zijn dat een aantal lezers de moeite nam om de onjuistheid te bewijzen.
In de tekst op deze website is de fout reeds gecorrigeerd.
Om het allemaal weer goed te maken zijn in deze
Teachers Info twee extra opdrachten over de oogbalstelling opgenomen (in de papieren en in de PDF-editie naast de oorspronkelijke, nu ook gecorrigeerde, opdracht).
De opdrachten staan op zichzelf. U kunt er dus een keuze uit maken.

2. Opdracht A: zie Teachers Info, nummer 15.

3. Opdracht B: Onderzoek de oogbalsituatie
Gegeven zijn twee cirkels met middelpunten A en B.
Vanuit elk middelpunt zijn de raaklijnen naar de andere cirkel getrokken.

ti995-3

In de figuur lijken de bogen PQ en RS aan elkaar gelijk te zijn.
Hetzelfde geldt misschien voor de lijnstukken PQ en RS.
Onderzoek met Cabri wat er aan de hand is en geef een bewijs van je vermoeden.

Aanwijzing: maak voor de constructie gebruik van de raaklijn-macro (zie Teachers Info, nummer 15).

Opdracht B Ophalen van de figuur in Cabri Geometry       Animatie Animatie met CabriJava      (*)
(*) Voor het ophalen van de figuur in Cabri Geometry is het noodzakelijk dat Cabri II is geïnstalleerd op het gebruikte computersysteem, waarbij de Map-opties voor "Cabri-géomètre II Figure" en "Cabri-géomètre II Macro" op de juiste wijze zijn ingesteld.
Voor animaties met CabriJava moet de gebruikte browser in staat zijn Java-applicaties uit te voeren.
Is dit niet het geval, dan kunnen de figuren ook worden gedownload via deze website (zie hiervoor Download).

4. Opdracht C: Bewijs de onjuistheid van de oogbalsituatie
Gegeven zijn twee cirkels met middelpunten A en B.
Vanuit elk middelpunt zijn de raaklijnen naar de andere cirkel getrokken.

ti995-3

In de figuur lijken de bogen PQ en RS aan elkaar gelijk te zijn.
Hetzelfde geldt misschien voor de lijnstukken PQ en RS.
Bewijs dat de gelijkheid wel opgaat voor de lijnstukken PQ en RS.
Bewijs dat die (in het algemeen) niet geldt voor de bogen PQ en RS (in welke bijzondere situatie wel?).

Aanwijzing: maak voor de constructie gebruik van de raaklijn-macro (zie Teachers Info, nummer 15).

Opdracht 1 Ophalen van de figuur in Cabri Geometry       Animatie Animatie met CabriJava

5. Download
De hierboven behandelde figuren (met wat handreikingen voor de oplossing van het probleem) en de genoemde macro kunnen ook als één bestand via deze website worden gedownload.
Klik hier om het downloaden te starten [5Kb, ZIP-formaat].


[ti9911.htm] laatste wijziging op: 11-11-99