macro:Cirkel3P

De macro:Cirkel3P | Definitie uitbreiden | Controle  ][  Opbouw macro's | Overzicht macro's | Cabri


Opmerking vooraf
De hier behandelde macro:Cirkel3P komt overeen met de standaard macro:Omcirkel3P.
[einde Opmerking]

De macro:Cirkel3P

1.  De omcirkel (omgeschreven cirkel) van driehoek 123 is geconstrueerd met behulp van de middelloodlijnen van de zijden 12 en 13.

We kiezen nu "Beginobjecten" in het Macro-menu en wijzen de driehoek aan.

demo1
2. We klikken op de driehoek om deze te selecteren.
We zien dat de driehoek geselecteerd is aan de weergave van de omtrek.

Nb.
Als we nog een keer klikken, kunnen we de driehoek weer déselecteren.

demo2
3. We kiezen vervolgens "Eindobjecten" in het Macro-menu en wijzen de cirkel aan. demo3
4. We klikken op het object en zien aan de gewijzigde omtrek dat het object geselecteerd is.

Nb.
Als we opnieuw op het object klikken, wordt de selectie weer ongedaan gemaakt.

demo4
5.  Dit is het moment om (bijvoorbeeld en) eventueel het middelpunt van de omcirkel te verbergen.
We doen dat hier niet. Het middelpunt wordt later dus ook door de macro getekend.

We kiezen nu "Definieer macro" in het Macro-menu.
We krijgen nu een nieuw menu waarin we enkele gegevens kunnen invullen, zoals de naam van de macro, de tekst die als hulp verschijnt tijdens de uitvoering van de macro, en het icoon dat in het Macro-menu verschijnt.

demo5
6. Hiernaast zijn deze gegevens in het Definitie-menu ingevuld.

Bij het vastleggen van de definitie kunnen we het eerste eindobject een naam geven.
Deze naam verschijnt na uitvoering van de constructie op het scherm als de cursor zich in de omgeving van het object bevindt.

Het icoon kunnen we, indien gewenst, vastleggen via Voorbeeld. We kunnen dan kiezen uit een overzicht met bestaande iconen.

demo6
Als we de optie "Opslaan in bestand" aanklikken, wordt de macro na het klikken op OK opgeslagen in een bestand op disk. Daarbij wordt de "Naam van de constructie" als bestandsnaam gebruikt.
Bestaat het macrobestand reeds onder die naam, dan kan het oude bestand worden overschreven.

Definitie uitbreiden
De macro is hierboven (zie punt 2) vastgelegd door de driehoek zelf als beginobject te kiezen.
We kunnen echter de definitie uitbreiden door opnieuw voor "Beginobjecten" in het Macro-menu te kiezen.

7.  We wijzen vervolgens de punten 1, 2, 3 aan en selecteren deze na elkaar. demo7
8.  We kiezen nu opnieuw "Eindobjecten" in het Macro-menu en selecteren opnieuw de omcirkel. demo4
9.   Na het kiezen van "Definieer macro" in het Macro-menu verschijnt weer het Definitie-menu.
Hierin kiezen we in de lijst bij "Naam van de constructie" de naam van de bestaande macro.
Na het klikken op OK krijgen we de bij punt 10 staande keuze.
demo8
10. We kunnen nu kiezen voor "Aanvullen" of   "Vervangen".
We kiezen hierbij voor "Aanvullen".
Daardoor worden de beide definities opgeslagen in hetzelfde bestand.
demo9

Controle
Bij het vastleggen van de macro met "Definieer macro" controleert Cabri of de constructie uitvoerbaar is op basis van de gekozen begin- en eindobjecten. Is dit niet het geval, dan volgt een foutboodschap.

11.                                               demo10
Blijkbaar is het dan niet mogelijk de macro vast te leggen.
Kies nu opnieuw voor "Beginobjecten" en/of  "Eindobjecten". De reeds geselecteerde objecten zijn dan zichtbaar.
Indien nu de geselecteerde begin- en eindobjecten de juiste zijn, dan is het zaak de gehele constructie opnieuw te bekijken.
Wat in dit geval vaak voorkomt, is dat een beginobject afhankelijk is van een ander object. Dit laatste object dient dan ook als beginobject te worden geselecteerd.

Opmerking
Het is niet mogelijk eenzelfde object als beginobject én als eindobject te kiezen.
Ook in dit geval volgt een foutboodschap.
[einde Opmerking]


Deze pagina is een bewerking van de bladzijden 9-3 t/m 9-6 uit het boek "Getting started with Cabri Géomètre II", Texas Instruments Incorporated, 1997.

terug naar Opbouw macro's Terug begin pagina Top

[demomacro.htm] laatste wijziging op:10-09-2000