rhino3
rhino1

De wig van Wallis

Overzicht

wallis1 John Wallis (1616-1703, Engeland) was een van de oprichters van de Royal Society in Londen. Hij heeft onder meer bijgedragen aan de ontwikkeling van de differentiaal- en integraalrekening en was de meest invloedrijke wiskundige voor Newton.
Naar hem is ook het product
   (2.2.4.4.6.6.8.8.10..)/(1.3.3.5.5.7.7.9.9...)  = p/2
genoemd.

wallis2

De wig van Wallis ontstaat uit een cirkel met diameter d en een lijnstuk met lengte d, waarvan het midden loodrecht ligt boven het middelpunt van de cirkel, en wel op hoogte d.
De beschrijvenden van de wig zijn alle evenwijdig aan het middelloodvlak van het lijnstuk en verbinden een punt van het lijnstuk met een punt van de cirkel.
De doorsneden van de wig met een vlak evenwijdig aan het vlak van de cirkel zijn ellipsen.

Klik hier voor een berekening van de inhoud en het zwaartepunt van de wig.

   Hieronder staan enkele aanzichten van de wig.
wallis2a wallis2b wallis2c
bovenaanzicht vooraanzicht zijaanzicht

begin pagina

[wig_wallis.htm] laatste wijziging op: 27-12-04