X4 - Hoogtepunt

[ Bijzondere punten | Meetkunde ]


Your browser doesn't support JavaApplets!
Cabri Geometry II - CabriJava Project - © 2002 PandD Software - Rotterdam

Het hoogtepunt (Eng. orthocenter) is het snijpunt van de hoogtelijnen op de zijden van de driehoek.

X4 = sec(A) : sec(B) : sec(C)

Verwijzingen
Hoogtelijnen
Negenpuntscirkel
Transversalen


[x4.htm] laatste wijziging op : 20-08-2002