Poollijn en dubbelverhouding

Cabri Java Applet


[ Terug naar de tekst ]
 
Hiernaast wqrdt de onderstaande stelling ge´llustreerd:

De poollijn van een punt T tov. een kegelsnede is de meetkundige plaats X van de punten die met T harmonisch liggen tov. van de snijpunten van TX met die kegelsnede.

Ga na, dat een en ander ook geldt als T binnen de kegelsnede ligt.

Cabri Geometry II - CabriJava Project - © 2001 PandD Software - Rotterdam


[poollijn3_m.htm] laatste wijziging op: 30-06-01