Poollijn en kegelsnede

Cabri Java Applet


[ Terug naar de tekst ]
 
De kegelsnede wordt bepaald door een projectieve waaier met top T.
De paren A,A' en B,B' behoren tot een involutie op de kegelsnede.

De Pascal-lijn hierbij is de lijn PQ.

Het R bepaald door het variabele punt C op de kegelsnede ligt ook op de lijn PQ.

Ga na, dat een en ander blijft gelden als T binnen de kegelsnede ligt.

De lijn PQ is de poollijn van T tov. de kegelsnede.

Cabri Geometry II - CabriJava Project - © 2001 PandD Software - Rotterdam


[poollijn2_m.htm] laatste wijziging op: 30-06-01