Tekst als hulp [2]

Cabri Java Applet


Er geldt weer:
  • in de figuur staan weer de vaste punten "niet" en "wel" en het variable punt Z (van "zichtbaar");
  • verder zien we de middelloodlijn van de schuifbalk, het punt A waar de tekst moet komen te staan, en het verbindingslijnstuk ZA.

Opdrachten

  1. Het punt Z staat in de positie "niet"
    Wijzig de positie van het punt Z (This point) en kijk wat er gebeurt als het punt.naar de positie "wel" wordt verschoven.
  2. Merk daarbij op, dat als Z in de positie "wel" staat er drie voorwaardelijk punten op het lijnstuk ZA liggen: I, P en het punt met de naam "Het punt op ...". Dit punt ligt nu op punt A.
    NB. Voor het punt B = "Het punt op ..." geldt:  B = Symmetry(I, P).
  3. Verplaats ook het punt A naar de andere halfvlak. Merk daarbij op, dat in dit geval ook de naam van de eindpunten van de schuifbalk moet worden verwisseld.

Terug naar de tekst

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 1999 PandD Software - Rotterdam


tekstwnz2.htm] laatste wijziging op : 01-04-1999