Constructie 4e harmonische [2]

Cabri Java Applet
In de figuur wordt de constructie van de 4e harmonsche bij drie gegeven collineaire punten A, B, C weergegeven.

Constructiestappen (zie eventueel ConstructieHelp):

1-4 Ligging van A, B en C op drager
5 Kies het punt P (buiten AB)
6-8 Trek PA, PB, PC
9 Kies het punt Q op PC
10-11 Trek BQ en bepaal R op PA
12-13 Trek AQ en bepaal S op PB
14-15 Trek RS en bepaal D op AB

Het punt D is dan zo gelegen, dat (ABCD) = -1.

Merk op, dat verplaatsing van het punt P of het punt Q (This point) geen invloed heeft op de ligging van het 4e punt D!

[ Terug naar de tekst ][ Tweede scherm: ConstructieHelp ]

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 1999 PandD Software - Rotterdam


[stral2_m.htm] laatste wijziging op : 12-07-1999