Constructie 4e harmonische [1]

Cabri Java Applet
In de figuur wordt de constructie van de 4e harmonsche bij drie gegeven collineaire punten A, B, C weergegeven.

Constructiestappen (zie eventueel ConstructieHelp):

1-4 Ligging van A, B en C op drager
5-7 Kies lijnstuk PQ zodat PC = QC
8 Trek AQ
9-10 Trek BP; bepaal snijpunt T
11-12 Trek TD evenwijdig aan  PQ

Het punt D is dan zo gelegen, dat (ABCD) = -1.

Merk op, dat verplaatsing van het punt P (This point) geen invloed heeft op de ligging van het 4e punt D!

[ Terug naar de tekst ][ Tweede scherm: ConstructieHelp ]

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 1999 PandD Software - Rotterdam


[stral1_m.htm] laatste wijziging op : 12-07-1999