Kennismaking [2]

Cabri Java Applet


 
Opdrachten
Voer nu de volgende opdrachten uit.
  1. Verplaats het punt P (This point) over de omgeschreven cirkel van driehoek ABC en bekijk telkens de positie van de lijn van Steiner.
  2. Ga na met welke bijzondere lijnen van de driehoek de lijn van Steiner samenvalt indien het punt P geplaatst wordt in een hoekpunt van de driehoek.
  3. Formuleer de gevonden eigenschap in de trant van
    De lijn van Steiner gaat door ... van de driehoek.

Op de omgeschreven cirkel van ABC liggen nog drie andere (kleine rode) punten.

  1. Onderzoek de stand van de lijn van Steiner als P met één van die punten samenvalt. Tracht hiervoor een verklaring te geven

Aanwijzing
Lukt een en ander niet direct, verplaats dan het rode punt hulp (This point) in de positie ja en voer de opdrachten 1-3 opnieuw uit.

Terug naar de tekst

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 1999 PandD Software - Rotterdam


[steiner2_m.htm] laatste wijziging op : 23-03-1999