Definitie parabool

Cabri Java Applet


 
Voor de figuur geldt het volgende:
  • het punt F is een vast punt (basisgegeven);
  • de lijn r is een vaste lijn (basisgegeven);
  • het punt A is het voetpunt van de loodlijn uit F op ;
  • T is het midden van het lijnstuk FA;
  • het punt R is is een veranderlijk punt op de lijn r ;
  • PR = PF, waarbij PR loodrecht staatop r.

Opdrachten
Gebruik de Trace optie voor P!

  1. Tracht door verplaatsing van het punt R (This point) een indruk te krijgen van de vorm van de verzameling (meetkundige plaats) van de punten P.
  2. Waarom behoort het punt T tot die verzameling?
  3. Hoe zou je met passer en liniaal een punt P kunnen construeren, als het punt R (en natuurlijk ook F en r) gegeven is?
  4. Ga na, hoe de vorm van de verzameling verandert, als je de positie van F wijzigt.

Terug naar de tekst ] [ Tweede venster: TraceHelp ]

 

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 1999 PandD Software - Rotterdam


par1.htm] laatste wijziging op : 03-04-1999