Middelloodlijn van een lijnstuk

Cabri Java AppletTerug naar de tekst

 
Voor de figuur geldt
  • A en B zijn vaste punten; het punt P is een willekeurig punt;
  • het punt Q ligt zo op de lijn door B en P, dat |AP| = |BQ|.
  • onder de figuur staat de lengte van het lijnstuk PQ

Opdrachten
(NB. Gebruik hulp alleen als je opdracht 3 niet kunt uitvoeren)

  1. Verplaats het punt P (This point) zo, dat |PQ| = 0
  2. Probeer de positie van alle punten P te bepalen waarvoor geldt dat |PA| = |PB|
  3. Maak de volgende formulering af:
    Alle punten P waarvoor geldt |PA| = |PB| liggen op ...

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 1999 PandD Software - Rotterdam


[midlood.htm] laatste wijziging op : 25-03-1999