Macht van een punt tov. een cirkel

Cabri Java Applet


 
Het punt P (This point) kan worden verplaatst met de linker muisknop.

Per definitie is de macht m(P) van het punt ten opzichte van de cirkel gelijk aan
   m(P) = d2 - R2
waarbij d de afstand is van P tot het middelpunt van de cirkel en R de straal van de cirkel.

In de figuur is de oppervlakte van het vierkant gelijk aan m(P), afgezien van het teken.

Merkop, dat als P met het middelpunt samenvalt, m(P) = - R2; dit is de kleinste waarde van m(P).

Terug naar de tekst

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project


[macht1_m.htm] laatste wijziging op : 21-03-1999