Koordenvierhoek

Cabri Java AppletTerug naar de tekst

Voor de figuur geldt het volgende:
 • de punten A, C, D zijn vast; de positie van B op de lijn door A en B' kan worden gewijzigd;
 • de twee hoeken bij punt P zijn zo geconstrueerd, dat P1 = D en P2 = B.

Opdrachten

 1. Verplaats het punt B (This point) over de lijn door A en B'. Let daarbij op de grootte van P12.
 2. De overgang tussen B binnen de cirkel en B buiten de cirkel -te weten B op de cirkel- is in deze applet niet zo gemakkelijk te bepalen.
  Hoe groot is P12 als B met B' samenvalt?
 3. Wat geeft P12 aan als B met A samenvalt?
 4. We stellen nu:
  ALS P12 = 180, DAN ABCD is een koordenvierhoek.
  Is deze stelling juist?
 5. Stelling 5 luidt:
  In elke koordenvierhoek ABCD is B + D = 180.
  Volgt de stelling in opdracht 4 uit deze stelling? Verklaar je antwoord.

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 1999 PandD Software - Rotterdam


[kvh2.htm] laatste wijziging op : 27-03-1999