Het kleinste van twee lijnstukken [2]

Cabri Java Applet


Voor de figuur geldt weer:
  • A en B zijn twee vaste punten die verbonden zijn met het variabele punt M;
  • m is de middelloodlijn van het lijnstuk AB.

Opdrachten

  1. Wijzig de positie van het punt M (This point) en ga daarbij na, dat nu ter bepaling van het kleinste lijnstuk de punten M-een en M-twee een rol spelen.
  2. Ook nu moet het punt I wel een rol spelen. Waarom?
  3. Hoe zijn de punten M-een en M-twee geconstrueerd?

Terug naar de tekst

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 1999 PandD Software - Rotterdam


kleinste2.htm] laatste wijziging op : 01-04-1999