Het kleinste van twee lijnstukken

Cabri Java Applet


Voor de figuur geldt het volgende:
  • A en B zijn twee vaste punten die verbonden zijn met het variabele punt M;
  • m is de middelloodlijn van het lijnstuk AB.

Opdrachten

  1. Wijzig de positie van het punt M (This point) en ga daarbij na, dat telkens het kleinste lijnstuk (iets dikker) wordt aangegeven.
  2. Waarom is het punt I op de lijn m een voorwaardelijk punt?
  3. Merk op dat er nog twee andere voorwaardelijke punten worden gebruikt: het punt A' dat samenvalt met A en het punt B' dat samenvalt met B.
    Hoe kunnen de punten A' en B' worden geconstrueerd?

Terug naar de tekst

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 1999 PandD Software - Rotterdam


kleinste1.htm] laatste wijziging op : 01-04-1999