Binnen een driehoek

Cabri Java Applet


Voor de figuur geldt het volgende:
  • Van het punt M zijn Ma, Mb, Mc de gespiegelden in de zijden van driehoek ABC;
  • Ma, Mb en Mc zijn verbonden met de hoekpunten. Deze verbindingslijnen snijden de zijden in P, Q, R.
  • Als M binnen de driehoek ligt, dan is er binnen de driehoek ook een punt I.

Opdrachten

  1. Wijzig de positie van het punt M (This point) en ga daarbij na dat het punt I niet bestaat als M buiten de driehoek ligt.
  2. Merk daarbij ook op, dat het punt S ook een voorwaardelijk punt is.
  3. Hoe is het punt S bepaald?
  4. Zijn er nog meer voorwaardelijke punten?
  5. Hoe denk je dat het punt I bepaald is?

 

Terug naar de tekst

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 1999 PandD Software - Rotterdam


[indriehoek.htm] laatste wijziging op : 31-03-1999