Punt en cirkel

Cabri Java Applet


Voor de figuur geldt weer:
  • de cirkel met middelpunt O is gegeven;
  • het punt A is een variable punt.

Opdrachten

  1. Wijzig de positie van het punt A (This point) en kijk daarbij naar het snijpunt I van het lijnstuk OA met de cirkel.
  2. Het punt I speelt een rol bij het vaststellen van het voorwaardelijke punt "A BUITEN".
    Ga na hoe dit punt (dat samenvalt met A) geconstrueerd kan worden.
  3. In de figuur wordt een derde voorwaardelijk punt gebruikt: "A binnen".
    Ga na hoe dit punt geconstrueerd kan worden.

Terug naar de tekst

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 1999 PandD Software - Rotterdam


incirkel.htm] laatste wijziging op : 01-04-1999