Omhulde ellips

Cabri Java Applet


Terug naar de tekst
 
De cirkel (met middelpunt O) en het punt H zijn gegeven (de straal is R).
De kleine cirkel heeft als middelpunt het midden N van het lijnstuk OH en als straal R.
De ellips heeft de punten O en H als brandpunt. Cirkel N is de hoofdcirkel van de ellips.

Van een in cirkel O beschreven driehoek met hoogtepunt H raken de zijden aan de ellips.
De driehoek kan worden weergegeven door het punt <driehoek ABC> naar links te schuiven.
De positie van het punt A op de cirkel kan dan worden gewijzigd.

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project


[incirk2m.htm] laatste wijziging op : 08-05-2002