Convexe vierhoek

Cabri Java Applet


Voor de figuur geldt het volgende:
  • ABCD is een vierhoek waarin de diagonalen AC en BD zijn getekend; deze diagonalen snijden elkaar in S;
  • de positie van het punt C kan worden gewijzigd.

Opdrachten

  1. Wijzig de positie van het punt C (This point) en ga daarbij na dat het punt S een voorwaardelijk punt is.
  2. Merk daarbij op, dat als het punt S bestaat, bij het hoekpunt D telkens wordt aangegeven dat er sprake is van een convexe vierhoek.
  3. Dit is het gevolg van een tweede voorwaardelijk punt met de naam "convexe vierhoek", dat samenvalt met D.
    Probeer uit te vinden hoe het punt "convexe vierhoek" kan worden geconstrueerd.

Terug naar de tekst

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 1999 PandD Software - Rotterdam


[convex1.htm] laatste wijziging op : 01-04-1999